31.08.2009

Bacardi Martini Grand Prix Finale Berlin 2009


Location: Tape Club -

Finalisten:

Heinrich Luig
Kent Steinbach
Ferro ( Ferhat) Ceylan
Felix Reif
Grischa Willrich
Marco Beier
Lennart Haack
Severin Köhl
Rene Tempel
Roland Bernard

Jury:

Tim Raue
Tug van den Bergh
Anze Pihler
Bastian Heuser
Jörg Meyer

Feel free to join - will start in a few minutes

Posted via email from Joerg Meyer